Istanbul, TR
+90 212 674 2507

Çoklu Eksen Finiş İşleme Birleşik Takımyolu\’ndaki Geliştirmeler

Çoklu Eksen Finiş İşleme Birleşik Takımyolu\’ndaki Geliştirmeler
Çoklu Eksen Finiş İşleme Birleşik Takımyolu'ndaki Geliştirmeler

Çoklu Eksen Finiş İşleme Birleşik Takımyolu'ndaki Geliştirmeler

Mastercam2024 ‘de Çoklu Eksen (5-Eksen)’de de oldukça fazla yenilikler ve geliştirmeler oldu. Bu geliştirmelerin bazıları Çoklu Eksen (5-Eksen) Finiş İşleme Operasyonu Birleşik Takımyolu’nda oldu.
Biliyorsunuz Birleşik 5-Eksen İşleme Takımyolu Teknolojisi; CAD model üzerinden seçilen işleme geometrisindeki eğrileri, otomatik desenleri veya düzlem desenlerini kullanarak bir takımyolu oluşturuyor. Ayarlarınızı kaybetmeden, giriş desenini, parçanızın formunun şekilleri (topografisi) ile eşleşecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Birleşik Takımyolunda renk kodu ve renk seçimlerinin geliştirilmesi ile kullanımın sadeleştiğini ve basitleştiğini göreceksiniz. Ayrıca, 5-Eksende çok önemli olan sakınılacak yüzeylerin (kısımların) Mastercam2024’de nasıl kolaylıkla tanıtıldığını da görebilirsiniz.

Yakup Karataş
Yakup Karataş
Konu Editörü
Related Posts